Iz opštine Kupres (fBiH) , a takođe i putem portala kupreški radio smo saznali da su pokrenute aktivnosti na pripremi i izlaganju na javni uvid podataka premjera i snimanja za katastarske opštine Kupres tj. Donji i Gornji Malovan. Zato ovom prilikom pozivamo sve komšije, rođake i prijatelje iz okruženja i dijaspore da se obavezno uključe u ovu akciju. Projekat Uspostave katastra nekretnina – Faza II na području opštine Kupres planirano je da se izvede u tri faze, a rok završetka implementacije je decembar 2025. godine.

Obavještenje iz katastra - Opština Kupres
29.12.2023.

Iz opštine Kupres (fBiH) , a takođe i  putem portala kupreški radio smo saznali da su pokrenute aktivnosti na pripremi i izlaganju na javni uvid podataka premjera i snimanja za katastarske opštine Kupres tj. Donji i Gornji Malovan.
Zato ovom prilikom pozivamo sve komšije, rođake i prijatelje iz okruženja i dijaspore da se obavezno uključe u ovu akciju.

Projekat Uspostave katastra nekretnina – Faza II na području opštine Kupres planirano je da se izvede u tri faze, a rok završetka implementacije je decembar 2025. godine.

U tu svrhu, angažovana je firma Geometrika d.o.o. Grude koja će, u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice-opštine Kupres, izvršiti sve potrebne radnje na pripremi podataka i konačnoj uspostavi katastra nekretnina.

U cilju realizacije projekta predviđeni su sljedeći radovi:

- Ažuriranje baze podataka izmjere i katastarskog klasiranja na osnovu promjena zaprimljenih u važećem ,

- Dopunska snimanja na parcelama na kojima su evidentirane tehničke promjene (cijepanje parcela, uplana objekata)

- Etažiranje i izrada diobenih planova za zgrade u etažnom vlasništvu

U svrhu što kvalitetnije pripreme podataka za izlaganje na javni uvid, mole se građani nastanjeni u katastarskim opstinama Kupres, Gornji i Donji Malovan da terenskim ekipama dozvole ulazak u svoj posjed, te da ustupe potrebne informacije ukoliko su im iste poznate. Ovo se posebno odnosi na položaj međnih biljega i promjene na parcelama u vremenu od avionskog snimanja.

Etažni vlasnici dužni su predstavnicima terenskih ekipa dopustiti ulazak u zgradu, radi evidentiranja položaja etažnih jedinica.

Planirani početak izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja je APRIL 2024. godine o čemu će posjednici/vlasnici nekretnina biti dodatno obaviješteni.

Važno je napomenuti da su sve radnje u postupku pripreme u svrhu izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta kao i samo izlaganje na javni uvid podataka premjera za građane potpuno besplatne. Sve troškove u toku realizacije projekta snose Opština Kupres i Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, u skladu sa sporazumom o suradnji i ugovorom sklopljenim s pružateljem usluga.

 
Malovan info, Kupreški radio

Vidovdan 2024
12. апр 2024.

Vidovdan 2024

Ove 2024. godine Crkva Svetog velikomučenika kneza Lazara sa vjeujućim narodon proslavlja Vidovdan i 50 godina od osvećenja u Malovanu na Kupresu.

Pokoj duši našim novomučenicima
03. апр 2024.

Pokoj duši našim novomučenicima

Dana 03.04.2024. godine u crkvi sv. Lazara kosovskog u Donjem Malovanu služen je parastos malovanjskim novomučenicima koji poginuše prije 32 godine.

Obavještenje iz katastra - Opština Kupres
29. дец 2023.

Obavještenje iz katastra - Opština Kupres

Iz opštine Kupres (fBiH) , a takođe i putem portala kupreški radio smo saznali da su pokrenute aktivnosti na pripremi i izlaganju na javni uvid podataka premjera i snimanja za katastarske opštine Kupres tj. Donji i Gornji Malovan. Zato ovom prilikom pozivamo sve komšije, rođake i prijatelje iz okruženja i dijaspore da se obavezno uključe u ovu akciju. Projekat Uspostave katastra nekretnina – Faza II na području opštine Kupres planirano je da se izvede u tri faze, a rok završetka implementacije je decembar 2025. godine.

Održano Drugo Kupreško veče
07. дец 2023.

Održano Drugo Kupreško veče

Neću lijeka ni ljekare, zovite mi neimare, sazidajte most bez kraja, most do moga zavičaja, ovako bi se moglo reći da je bio slogan Kupreške večeri. Sastaše se Kuprešani u Banja Luci i lijepo im bi, uz pjesmu, svirku, raspoloženje evociranje uspomena. U organizaciji ZUK Međaš 02.12.2023. godine održano je Drugo kupreško veče u salonu Speed u Banja Luci.

Sedamnaest godina sa vama
11. нов 2023.

Sedamnaest godina sa vama

Sedamnaest godina druženja vas sa Malovan. net, a i sajta, fejsbuk profila i instagram jeste lijep osjećaj i još uvijek opstaje i ostaje zahvaljujući prije svega vama. Sajt je već odavno ozbiljan medij, koji opisuje događaje, stanje, bitisanje, odlaske, povratke, dolaske iz rodnog kraja i u rodni kraj a takođe i život naših malovčana rasutih po cijelom svijetu. Mnogi sajtovi na internetu bijahu otvoreni, kako zaživiše, tako se i ugasiše, ali naš Malovan.net opstaje i ostaje.