U Donjem Malovanu pred sami početak rata 1992. godine živjelo je 79 domaćinstava, koja su dočekala taj nesrećni rat i svaka na svoj način loše prošla. Ovaj spisak, nakon povratka u Malovan sačinili su Leko Momčila Marić i Marinko Sime Marić. Spisak je napravljen po zaseocima počevši od Privije a završivši sa Jovića krajem. Po zaseocima to izgleda kako slijedi.

 Domaćinstva u Donjem Malovanu 1992. godine
19.12.2010.

Privija

 

 1. Marić Marinka David-Dade
 2. Kolonja Krstana Marko
 3. Marić  Marinka Rane
 4. Marić Sime Marinko
 5. Duvnjak Ljube Mitar
 6. Duvnjak Milana Marinko
 7. Duvnjak Ostoje Milan
 8. Marić Đoke Momčilo
 9. Marić Momčila Leko
 10. Marić Dušana Ilija
 11. Duvnjak Pere Pero
 12. Marić Đuke Vlado
 13. Marić Rade Đoko
 14. Marić Petra Jovan

 

 

Dolina

 

 1. Marić  Milana Stojan-četnik
 2. Marić Sime Đoko
 3. Marić Save Boško
 4. Marić Save Jovan
 5. Marić Mitra Pero
 6. Marić Mitra Dušan
 7. Marić Petra Vukan
 8. Marić Stojana Svetozar
 9. Duvnjak Pere David
 10. Porodica pok. Ilije Nike Marića
 11. Kolonja Stojana Mitar
 12. Kolonja Bogdana Dušan
 13. Kolonja Pilipa Marko
 14. Porodica pok.Kolonja Krstana Davida
 15. Kolonja Krstana Milan
 16. Duvnjak Ostoje Marko

 

 

Kanlića zaselak

 

 1. Marić Boška Momčilo
 2. Kanlić Koste Marko
 3. Kanlić Koste Gojko
 4. Kanlić Luke David
 5. Kanlić Marka Petar
 6. Kanlić Marka David
 7. Kanlić Vojka Stojan
 8. Kanlić Živojina Boro-Cika
 9. Kanlić Rade Jovo
 10. Kanlić ud.Branka Anđa
 11. Kanlić Đuke Simo
 12. Kanlić Đuke Momčilo
 13. Kanlić Aćima Mirko
 14. Kanlić Aćima Marko
 15. Kanlić Save Mirko

 

Janjkića zaselak (Jovići)

 

 1. Marić Riste Đuro
 2. Marić Riste Mitar
 3. Marić Milojka Dušan-Momo
 4. Marić Laze Svetko-Ćićko
 5. Marić Davida Branko-Braniša
 6. Marić Stanka Vlado-Šladan

 

 Janjkića zaseok (ostali)

 

 1. Duvnjak Dragomira Vlado
 2. Duvnjak Slavka Miroslav
 3. Duvnjak Bogoljuba Stojan
 4. Duvnjak Jeremije Niko
 5. Duvnjak Riste Stojan-kiko
 6. Duvnjak Mlađena Simo
 7. Duvnjak Jove Milan
 8. Duvnjak Riste Svetko
 9. Duvnjak Jove Slobodan
 10. Duvnjak Dušana Vukan
 11. Duvnjak Vojislava Luka
 12. Duvnjak Luke Marinko
 13. Duvnjak Slavka Rajko
 14. Duvnjak Vlade Simo
 15. Duvnjak Nike Jovo
 16. Duvnjak Stevana Risto

 

 

 

Jovića kraj

 

 

 1. Duvnjak Aćima Luka
 2. Duvnjak Aćima Vlado
 3. Duvnjak Mitra Miloš
 4. Duvnjak Dane Mitar-Mićo
 5. Duvnjak Sime Svetozar
 6. Duvnjak Mitra Predrag-Baja
 7. Duvnjak Mitra Mirko
 8. Duvnjak Bože Mirko-Mirišan
 9. Duvnjak ud. Vukana Stana
 10. Duvnjak Tome Risto
 11. Duvnjak Laze Savo
 12. Duvnjak Dušana Savica

Mnogi od navedenih više nisu živi, a jedan mali dio se vratio u svoj rodni Malovan, ako ništa drugo da tamo umre i bude sahranjen u svojoj rodnoj grudi.

 

Zoran Duvnjak

 
Z.Duvnjak

Vaš komentar na tekst:
Polja označena sa * su obavezna za unos
Urednici sajta www.malovan.net ne odgovaraju za sadržaj poruka i komentara posjetioca ovog sajta. Urednici zadržavaju pravo da poruke i komentare sa uvrijedljivim, vulgarnim i neprimjerenim sadržajem brišu ili mijenjaju. Ukoliko mislite da je neka od objavljenih poruka ili komentara po bilo kom osnovu uvrijedljiva za vas, molimo da nas kontaktirate na adresu info@malovan.net sa zahtjevom da uklonimo neprimjereni tekst.
Komentari posjetilaca:

Trenutno nema komentara na ovaj tekst.

Facebook komentari