Nažalost nismo još naišli na pisani dokumenat o porijeklu porodice Vavan.

5.12.2010.

Nažalost nismo još naišli na pisani dokumenat o porijeklu porodice Vavan.

Po predanju naših pradjedova, Vavani su se doselili iz okoline Vrlike, Dalmacija.  Prvobitno su se prezivali Savani, ali su po dolasku u Malovan dobili prezime Vavan. Ima nekoliko verzija o promjeni prezimena, ali bez pisanih tragova.

Tačno se zna da su Vavani)Savani) naprije naselili Rilić i tamo su ostali nekoliko godina. Poslije toga su prešli u Gornji Malovan. U Malovanu su ostali do današnjeg dana.

Iako su došli među posljednjima   u Gornji Malovan, Vavani su bili daleko najbrojniji rod u selu. Danas Vavana ima skoro na svim kontinentima. U Evropi:Austrija, Engleska, Njemačka, Švedska, a u Bivšoj Jugoslaviji skoro u svim Republikama. Vavani su takođe naselili Australiju , Ameriku i Kanadu.

U porodici Vavan treba mošda napomenuti dva najveća roda, a  to su  Adžići i Lazići. Adžići su dobili nadimak po Lazi Adžiji (1847-1927.g.) , koji je bio i najbogatiji među stanovnicima Gornjeg Malovana.

Lazići su dobili nadimak po Lazi, a među u najbrojnijima su „Džinići“ , koji su dobilinadimak po  „Džini – Džine“, kako su ga  malovčani  prozvali zbog njegove fizičke snage i konstitucije.

Najvažniji dokumenat o porodici Vavan , nalazi se kod Vavan Bojana. Naime, Bojan je živio i radio u Sarajevu, ali je kao geometar puno radio i putovao, pa bi često svraćao u Malovan. Još kao mladić skupljao je „građu“ za rodoslov porodice Vavan. Danas je Bojan penzioner i sa suprugom Jovankom živi u Beogradu.  

„Bojanov rodoslov“ obuhvate sve Vavane rođene po muškoj liniji.

Trenutno je nekoliko Vavana uključeno u prikupljanju porodičnih podataka, kako bi  se nastavio  i unapredio „Bojanov rodoslov“ .

Pisani dokument

Najstariji pisani trag o porodici Vavan je klesni krst koji se nalazina seoskom groblju u Gornjem Malovanu. Danas kad ovo pišem, 2010.g. krst je pao ali, se još jasno vide slova na krstu „ OVDE POČIVA RAB BOŽJI LAZO VAVAN ROĐ. 1847 UMRO 1927.G.“    

Ovaj nadgrobni Krst su podigli  „Adžijini“ sinovi.

Drugi pisani dokumenat nalazimo u knjizi Borivoja Ž Milojevića „ Kupreško, Bukovsko, Ravno i Glamočko polje“.  Kao izaslanik Srpske Akademije nauka, Milojević je dva puta boravio u  Gornjem Malovanu i to u julu 1920. i septembru 1921. godine. Milojević konstatuje da su „ Vavani (staro prezime Savani) poreklom iz Hercegovine. Njihovi dedovi živeli su u Riliću i odatle su prešli ovamo u prvoj polovini 19.veka“ 

Ovdje mi nije jasna jedna konstatacija. Zašto je Milojević naveo da su Vavani porijeklom iz Hercegovine? Da li je u pitanju neka greška ili je jednostavno -čuo pogrešnu informaciju?

Lazo Zjajić je dosta precizno opisao Milojevićev boravak u Malovanu. Takođe znamo tehniku kojom se služio pri sakupljanju informacija.

Milojević bi svoj dolazak uglavnom najavio dosta ranije. Dolazio bi kod uglednijih i imućnijih ljudi, a na sastanak bi dolazili uglavnom stariji ili „glave“ porodica 'domaćini. Tako bi jedan po jedan iznosili  svoje porijeklo, pred svima , da bi se izbjegla svaka sumnja u tačnost podataka.

Da li su naši stari mislili da je Vrlika u Hercegovini, nama danas ostaje ništa drugo nego da se vratimo našem izvornom porodičnom predanju.

 

„Bojanov rodoslov“

 

Još kao student daleke 1989. godine posjetio sam rođaka Bojana u Sarajevu. 

Poslije ručka, i naravno kad smo još popili koju otvorila se tema o porjeklu Vavana. Mislim da je ova tema i danas veoma prisutna , pogotovo kod nas mlađih. 

Ja sam ga zapitkivao neka pitanja, ali u jednom trenutku sam skoro ostao bez riječi. Na moje zaprepaštenje , Bojan se ustao i donio nekoliko komada listova A4 formata . izljepljenih i tako spojenih uzdužno.

„Ovo ti je naše porodično stablo, i naći se tu“ .  Jednostavno nisam mogao sebi da vjerujem , da u  rukama držim porodično stablo našeg roda.

Potom sam ga pitao kako je došao do toga? A on bi je objasnio kako je do toga došao.

Kad bi dolazio u Malovan on bi sam ili kasnije sa porodicom  najviše svraćao kod Cvije , moga strica,  za razliku od njegovog brata Jovana koji bi dolazio kod mog pokojnog oca Svetka. Kaže da je najviše podataka prikupio od mog pokojnog dede Stojana zvanog Pop ili Popina. Takođe treba napomenuti da je Stojan sin  Lazin „Adžijin“ ,a da je Adžija (1847-1927), siguran sam bioprva generacija Vavana rođena u Malovanu. Stojan je rođen 1878. godine,  a umro je 1971. godine. Znači živio je 93 godine. Upravo nam to daje samopouzdanje u vjerodostojnost ovog predanja. Znači da od 1847. pa sve do 1971. godine  imamo vremensko razdoblje od preko 120 godina, ali u samo  dvije generacije, otac Lazo i sin Stojan.

Da bi potvrdio i utemeljio ovo predanje, Bojan je našao drugog sagovornika i to Iliju , zvanog  Galu-Galina. Ilija je sin Cvijin, a unuk Adžijin.

Pošto je bio mlađi od Stojana, Ilija je još podrobnije objasnio porjeklo i rodoslov Vavana.

Po izbijanju vjersko-grđanskog rata u Bosni i Hercegovini, Bojan je sa suprugom Jovankom i ćerkama Sanjom i Ilijanom sa sarajevskog naselja Grbavica  izbjegao u Beograd, gdje i danas živi. 

U Beogradu je svoje prve izbjegličke dane provodio radeći  na plantažama voća. On i supruga Jovanka su brali voće, od jutra do mraka. Tako je jedniom prilikom upoznao čovjeka koji je izbjegao iz Dalmacije.  I kad su se upoznali i jedan grugom predstavili, ovaj dalmatinac je rekao da zna tačno odakle potiču Vavani. Međutim pošto je bio kraj radnog dana, došli su autobusi da ih razvezu kućama. Dogovorili su se da se ponovo nađu sutra, ali nažalost ovaj se čovjek više nije pojavio.

„Bojanov rodoslov“ je napisan po muškoj liniji. U nekim slučajevima do današnje generacije zalazi do devetog koljena.  Iako neki drugi rodovi i porodice praktikuju brak već poslije šestog koljena, u Vavana to nije bio slučaj. Još se i danas svi rođamo. Znači, još nije zabilježen slučaj sklapanja braka između mladoženje i mlade, rođenim Vavanima.

 

Dolazak u Malovan

 

Treba izbjegavati proizvoljne konstatacije. Pišući o doseljavanju u Malovan, namjerno sam izostavio „hajduke, ubistvo bega i sl“ , već kao to neki imaju da uobičavaju pišući o svom porjeklu.

Po kazivanju dede Stojana „Popa“, mi smo se doselili iz okoline Vrlike, današnja Dalmacija i prezivali smo se Savani. Slavili smo svetog Luku Lučindan i do danas nismo mjenjali slavu.

Naši stari su prvo došli u Rilić i tu su ostali nekoliko godina. Kasnije su prešli u Gornji Malovan i naselili se na kmetsko zemljište katoličke porodice Vučak.  Također treba napomenuti da  su Ivazi nastanili kmetsko zemnjište katoličke porodice Čolić.  

Zašto Vavani nisu ostali u Riliću? Zašto su se odlučili za Gornji Malovan?

Da li su se slagali sa tadašnjim rilićkim begom?

Po dolasku iz Dalamcije , bili su bez igdje ičega. Po predanju je došao domaćin sa ženom i djecom. Neznamo tačno koliko su djece imali. Kako su bili primnjeni u Riliću? Ni to neznamo.

Sigurno znamo da su u Malovanu bili dobro primnjeni i od strane mještana, prvenstveno Zjajića, koji su tu živjeli već par stotina godina, a i od strane bega Kukavičića.

Zatim treba napomenuti i geografske prednosti sela Malovan u odnosu na neka druga sela na Kupreškoj visoravni. Selo Gornji Malovan je zaklonjeno od vjetrova i to od „bure“ sa sjevera i od „jugovine“ sa južne strane. 

Sa sjevera je   zaklonjeno manjim uzvišenjem zvanim „Brižine“, a sa juga ili jugozapada planinom Malovan. Sa zapadne strane selo je zaklonjeno planinskim lancem zvanim Sedlo i Gola kosa.

Ispod sela je put koji povezuje Dalmaciju sa Bosnom, ustvari i danas se još nalaze tragovi starog „Solarskog puta“ kojim se prevozila so. Ovaj put ide preko Stržanja, isopd sela G. Malovan, i prolazeći kroz kupreško polje , dolazi do Janja i dalje.

Takođe ispod sela teče rječica Milač, koja je od sela udaljena svega nekoliko

stotina metara. Sa zapadne strane nalazi se prostrana visoravan Hrbine.

 

Vavani „osamdesetih“ do izbijanja vjersko+otadžbinskog rata 1992.

Malovan

1. Vavan Pere David (David i Stana)

2. Vavan Cvije Pero(Pero i Mara)

3. Vavan Mirka (Mirko, Ljeposava i Mirko „Mire“)

4. Vavan Manojle(Manojla i Stana)

5. Vavan Mitra(Mitar i Trivuna)

6. Vavan Ilije Dušan(Dušan i Radojka)

7. Vavan Stojana Cvijo(Cvijo,Radojka i Smiljana)

8. Vavan Pere Simo (Simo, Janja i Milena).

 

U Kupresu su bili sljedeće porodice

1. Vavan Stojana Svetko (Svetko, Grozda, Dragan i Marko)

2. Vavan Manojle Svetko (Svetko, Stoja i Ljubica)

3. Vavan Mitra Mirko (Mirko, Milica,  Vladimir i Darko)

4. Vavan Mirka Mitar („Mićo“, Mila, Nevenka, Jagoda

5. Vavan Mitra Dragan ( Dragan , Milena

6. Vavan Đoke Niko (Niko, Danilo i Dimitrije)

7. Vavan Mitra Lazo (Lazo, Ljubica, Saša i Silvije)

8. Vavan Slavka Slavko(Slavako„Mile“ , Ljuba, Nemanja, Snežana i Bojana).

9. Vavan Sime Radislav (Radislav, ),

10. Vavan Gojka Ilija (Ilija,Anđa, Biljana, Vida i Danijel)

11. Vavan Davida Luka (Luka, Tanja i Mirko)

 

U Bugojnu

 

1. Vavan Dušana Niko (Niko, Anđelka, Bojan i Srđan)

2. Vavan Mitra Marinko (Marinko, Finka, Natalija i Snježana),

3. Vavan Jela (udovica pokojnog Miroslava)

4. Vavan Gnjatije Momčilo (Momčilo, Vojna, Sergej i Ignjat)

5. Vavan Gnjatije Nedeljko

6. Vavan Gojka Mile (Mile, Desanka, Brižitka i Saša) 

 

 

Sarajevo

 

 1. Vavan Bojan (Bojan, Jovanka, Sanja i Ilijana)
 2. Vavan Krstana Dragan (Dragan

 

Beograd

 

 

Novi Sad

 

 1. Vavan Branka (Branko i Janja)
 2. Vavan Branka Đoko (Đoko, Goja, Daliborka i Milica)
 3. Vavan Branka Mladinko (Mladinko
 4. Vavan Branka  Slavko (Slavko, Goran
 5. Vavan Nike Pavle (PAvle“pajo“, Nenad i Ivana)
 6. Vavan Nike
 7.  

 

Australija

 

 1. Vavan Mitra Lazo (Lazo i Stoja)

 

Engleska

 

 1. Vavan Stojana Momčilo (Momčilo i Milojka),
 2. Vavan Momčila Miloš (Miloš, Anita , )
 3. Vavan Stojana Božo (Božo, Jolanda i David)
 4. Vavan Bože Slavko (Slavko, Esra, Natalija i Demir)
 5. Vavan Ilije Milutin (Milutin i Anđelija)

 

SAD

 

 1. Vavan Mitra Dimitrije (Dimitrije, Lepa, Rada i Nada)
 2. Vavan Manojla Stanko (Stanko
 3. Vavan Milutina Petar (Petar i Karen)

 

Kanada

 

 1. Vavan Mitra Dragomir (Dragomir,
 2. Vavan Dragomira

 

Švedska

 

 1. Vavan Anđelko ) Anđelko, Jovan