Strljanica (Dan kosidbe na Kupresu)
18. јул 2010.

Strljanica (Dan kosidbe na Kupresu)

Možda ja i nisam u pravu, ali mi se čini da svaki kuprešak u rano proljeće, nekako odmah nakon što se prve livade zazelene, a sniježne krpe ostanu samo na obroncima osojnih strana Stožera, Raduše, Malovana ili Vitoroga pođe razmišljati o Strljanici. Nekada, kao dijete, osjećao sam stvarno treperenje od uzbuđenja pri samoj pomisli na Strljanicu koja dolazi, a da ni sada ne znam šta sam to od nje očekivao. Teško je danas naći odgovarajuće riječi da se taj osjećaj i uzbuđenje opiše.