Skoro polovina svih đaka u školu na Kupresu RS dolazi iz jedne porodice
25. нов 2019.

Skoro polovina svih đaka u školu na Kupresu RS dolazi iz jedne porodice

Proslavismo Prvo kupreško veče u Republci Srpskoj, Banja Luci, u organizaciji ZU „Međaš“ sastaše se mnogi kuprešani, njihovi, kumovi, prijatelji, potomci, lijepo bijaše. Što naziv uruženju dadosmo baš Međaš, pa na Kupresu odavno postoje međaši, od Rima preko srednjeg vijeka, jedne, druge Jugoslavije pa do današnjih dana, uvijek su tu postojale neke međe, tako i nakon Dejtona postoje dva Kupresa, jedan u FBiH, drugi u RS, a dejtonska međa prolazi kroz, sela, kuće, livade, planine, njive, tako na primjer u Mrđenovcima kuća u RS a štala u FBiH ili obrnuto, oranica u RS livada u FBiH, armen u RS...

I na grobu Anđe Kanlić  u Donjem Malovanu iznikla  jabuka
29. сеп 2019.

I na grobu Anđe Kanlić u Donjem Malovanu iznikla jabuka

Kao što sam pisao o Dušanu Duvnjaku zvanom Duda iz Donjeg Malovana da je na njegovom grobu iznikla velika lijepa jabuka, koja je počela da rađa plodove, tako ove 2019. godine primjetih da je i iznad groba Anđe Kanlić u istom groblju izrasla, tačno iza spomenika, jedna mlada lijepa jabuka sa dva stabla iz jednog korjena, sam sebi rekoh, „Bože dragi vidi i kod Anđe, kao i kod Dude izrasla na grobu jabuka“.

Jeremija Kikića
27. окт 2018.

Jeremija Kikića

Često sebe uhvatim u razmišljanju o Malovanu, malovčanima tako na red dođe da nešto napišem o Jeremiji Duvnjaku iz roda Kikića, odnosno kako da od zaborava otrgnem još jednog malovčaka i mnoge dosjetke koje su godinama prepričavane, kako u Drugom svjetskom ratu tako i poratnim periodu. Njegova deviza u jednom razdoblju života bila je: Nit ću Titi nit ću Draži već u šumu pa me traži.