Gargaše

Alat za uređivanje vune prije samoga predenja.