Pržanj

Pržanj je posebna sprava u kojoj se pržila sirova kafa. U selu je vilo nekoliko oržanja kojim su se koristile domaćice kao bi pripremilr sirovu kafu i popržile je da bi se dalje mogla, mljeti te pripremari za kontumaciju. Nekada je kafa imala takav miris da bi cijelo selo mieisalo kada bi neka domaćica pržila kafu.