Blanja,

Alatka koja služi za blanjanje, oblanje ravnanje daske kako bi se ista iskoristila za dalju upotrebu za izradu prozora, vrata  drugih predmeta od drveta. Uglavnom su je koristili stolari. Nakom blanjanja daska bi se dalje počistila sa šaramanom.