Sivrije

Kliješta slična kombinirkama, bila kovana i imala špicast i okrugao vrh.