Frašana

Фрашана сачувана у породици Модрића у Благају

Фрашана сачувана у породици Модрића у Благају

Frašanu je mlada donosila u ruvu kao sastavni dio opreme koju mlada donosi. To je u stvari jedna drvena posudica u koju bi se metlicom smićale mrva sa sofre.