Brus

Камени брус

Камени брус

Brus ili gladilo je sastavni dio pribora za oštrenje kose. Nalazio se u vodiru sa još najmanje dva brisa od kojih je jedan bio takozvani cimentaš i dva kamena brusa, Pored brusova u vodiru je bila i mazalica. Postoji poslovica "namjerikla se kosa na brus" koja se može primjeniti i u životu kada se namjeri muž na opaku ženu kao brus na oštru kosu.