čvačak-kvačak

Чвачак који се држао лијевом руком

Чвачак који се држао лијевом руком

Čvačak je dio kosišta, odnosno drška kojom se kosište pokretalo putem ljudske snage i tako kosila trava. Kosište je bilo od javora ili bukovo a čvačak je često bio od drenovine. razlikovao se čvačak za desnu i lijevu ruku što karaktrišu  i naše fotografije. Ovakvo kosište je važilo za desnorukog kosca dok je kod lijevorukog bilo obrnuto.