Povezača

Повезача сачувана код породице Модрића у Благају

Повезача сачувана код породице Модрића у Благају

Povezača je služila majama za nošenje tepsije sa pitom na livadu koscima.