Sač

Комплет сач

Комплет сач

Pod sačem se pekao hljeb, kao i pita i druga jela spravljana od brašna. Pored sača za uspješno pečenje koristio se sadžak, maša i obruč. Sadžak bi se stavljao na žar, na sadžak bi se stavljala tepsija sa hljebom, na tepsiju sač, na sač obruč, a preko sača i obruča bi se ponovo stavljao bukovi žar. Danas se pod sačem peče izuzetno ukusno teleće pečenje.