Bradva

Брадва

Брадва

Služila je za finije radove na drvetu postojala je lijeva i desna. Mada su žene često zloupotrebljavale bradvu za "sicanje"-sjecanje trave svinjama.