Keser

Кесер

Кесер

Keser je služio za kopanje rupa u drvatu ima oštricu sa dvije različite strane. Prilikom kopanja pupe keser se okteće i s njim se kopa udrugom smjeru. U našem narodu sa seserom su se poredili ljudi koji često mijenjaju mišljenje. Takpo se za nekoga ko se lako prilagođavao nekoj situaciji ili nekome govorilo "On je ko keser sada ovako sada onako.