Čekalo

Чекало

Чекало

Čekalo je dio mlina za kafu. Sastoji se od tijela čekala koje se može presaviti kako bi se poslije upotrebe moglo staviti u mlin (prostor gdje se sipa kafa u zrnu)  i ručke koja se drži između palca i kažiprsta kada se kafa melje..