Stočić

-

-

Svaka kuća je imala jedan ili više stočića koji su služili uglavnom za sjedanje

ispred šporeta da bi se vatra naložila, okrenuo hnjeb koji se već peče u pekari šporeta

i slično.