Sito-rešeto

Сито

Сито

Sito je bilo sastavni dio kuhinje jer se njime svakodnevno sijalo brašno za hljeb i pitu. Izgledalo je tako da je bilo od drveta a mreža je bila veoma sitna i kroz nju prolazilo brašno dok je otpad-plijesan ostajao na situ. Suprotno od sita bilo je rešeto koje je bilo slično situ samo je mreža bila dosta rjeđa ,bilo je pliće i imalo je veći obim, a služilo je za odvajanje žita osd kukolja.

U narodiu je bila uvriježena poslovica "Novo sito o klinu visi", što je uglavnom znažilo da svaka mlada kada tek dođe u kuću je dobra i na nju nema primjedbi, ali kasnije...