Stalak

-

-

Stalak ili negdje se zvao dubak je pomagalo za početak života sa sopstvenim nogama. Djeca od 8-9 mjeseci prvi put u životu bi se stavljala na svoje noge pomoću stalka.