Dance

-

-

Dance se pravilo isključivo od jelove ili smrčove daščice i služilo je za pokrivanje-pritiskivanje sira, masla u kačici , dok je za pritiskanje  kupusa u drvenoj kaci bilo veće i napravljeno od nekoliko dasaka.