Prednji štel

-

-

Prednji štel je dio zaprežnih, željeznih ili gumenih kola. Mogao se odvojiti od kola i na njemu se mogla vući drva tako što bi se među direke natovatilo dosta drva, dužih, takozvanih mlaca i ona bi s evukkla do odredišta. Jedan prednji štel smo promašli na Kupresu i fotografisali, te na taj način otrgli od zaborava.