Kanta za mast

-

-

Početkom novembra, čim prođu Svisveti, ka Kupresu bi kretao krmokolj, to jest pripremala bi se zimnica, svinje bi se klale i pripremalo meso za zimu, tako da bi za prve slave, Lučinda, Aranđelovdan i Mratindan bilo suvog mesa. U tim poslovima domaćice bi topile slaninu i pravile svinjsku mast kojom se začinjala hrana tokom cijele godine. Mast se izlijevala u posebne kante od 50 litara i ostavljala u špajize tako da je morala dočekati sljedeći krmokolj.