Suknene rukavice

-

-

Suknene rukavice sa jednim prstom posebno šarane pronašli smo takođe autentične,  u dosta lošem stanju, ali veoma vrijedan eksponat. Oni  stariji će se sjetiti ovakvih suknenih rukavica, autor ovoga teksta se sjeća kao kroz san kada ih je nosio pokojni Tadija Duvnjak.