Grebeni

-

-

Grebeni su služile za uređivanje vune prije dalje upotrebe.