Alaša

-

-

Na Kupesu je  jedna od glavnih životinja namjenjenih za rad bio konj. Konji su bili  tegleći i noseći.  Kada nebi bili u radu kod čovjeka pustali bi se u pašu na područja, Velike poljane, Gornjačke poljane, Male poljane, Brloga, Kruga, Razbojaka, Siljevina, Savetinove glavice, Peulja, Žderinog poda i drugih lokaliteta, a bili su u krdu ili alaši, što znači u većem broju. Poznate su alaše u hrbinama tzv. Prežalova alaša, zatim na Kruzima Sučića alaša. I danas na području Kruga postoji veoma brojna Alaša vjerovatno nastala od navedene dvije alaše i jednog broja konja koji su prepušteni na milost i nemilost tokom rata. Jedna grupa entuzijasta na području Livna je pokrenula akciju za zaštitu navedene alaše.

Nekada se u Malovanu alaša čuvala na red, to jest svaki domaćin je za jednog konja išao jedan dan za alašom, odnosno čuvao konje, posebno u vrijeme zabrane pašarenja prije koševine livada.