Bisage

-

-

Bisage su u peošlim vijekovima u Malovanu bile nezamjenjive i imala ih je svaka kuća. Nosile su se preko ramena i iz njih bi se na uzoranu njivu vršila sjetva žita. Tkane su od ovčije vune na stanu koji se koristio za tkanje.