Ključ za sijeno

-

-

U Malovanu su ga nazivali ključ, a izgleda tako da je od metala u obliku broja 1 i ima drvenu dršku. Njime bi se čupalo sojeno iz plasta ili u pojati te bi se sijeno stavljalo u sepet i onda bi se stoka hranila.