Prika testera

-

-

"Prika testera" je autentičan naziv na Kupresu. To je testera koja je sa svake strane imala ručku i opsluživala su je dva čovjeka, te bi sjekla drvo poprijeko u odnosu na "brdnu" testeru o kojoj će biti riječi kasnije. Kažu da je nabolja "Prika" bila neka amerikanka.