Luč

-

-

Luč je osušena borovina koja u sebi ima dosta smole a koristila se za potpaljivanje vatre u špotetu, ognjištu i slično. Svaka borovina nije mogla biti luč tako da se posebno išlo u šumu kako bi se našla dovoljno dobra borovina koja bi mogla poslužiti u svrhu luča.