Frča-Vrča

-

-

Frča, uobičajeniji naziv za četku za krečenje duvara. U malovanu se zidovi krečili pravim krečom koji se nabaljao uglavnom iz Prusca, Bugojna i Vakufa, a za krečenje je neophodna bila frča.