Sadač

-

-

Naš gorštak kuprešak se uglavnom sam snalazio i izrađivao premete za rad. Takav slučaj je i sa sadačem koji se pravio od račvasta drveta na vrhu zašilje i pomoću njega se sadio uglavnom kupus.