Čiviluk

-

-

Čiviluk je u Malovanu, kao imnoge druge stvari za svakodnevnu upotrebu bio od drveta. Uglavnom se čiviluk pravio u Malovanu te nije čest kupovan u prodavnicama.