Prakljača

-

-

Prakljača je bila sastavni dio pribora za pranje veša. Njom se, nakon što bi se u čabru veš pario, na peralu dobro istukao, pa onda isprao u cistoj vodi. Taj nači pranja je preteča današnje veš mašine.