Ćuskija

-

-

Ćuskija je metalna štanga. šipka kojom su se pravile rupe prilikom ograđivanja njiva i vrtova.Najbolju ćuskiju u Jovića Kraju je imao Marko Duvnjak Tadija, te su je mnogi koristili.