Žal ili Ostan

Žal ili Ostan je duži prut i na vrhu njega bi se udaro ekser a služio je kad bi se tjerali volovi u kojoj vuči bi se upotrbljhavali i drugi par pa bi bio običaj kad hoće potjerat vola kojega je prije sa tim žalcom udario i probijo malo kože kaže : ~žalac~ on odmah krene kao da ga je udario jer se bojo da u tom trenutku nebi opet dobio ekser na prutu ili štapu.