Verige

Verige su kovani lanac koji je visio iznad ognjišta i služio isključivo za kuvanje ili uzvarivanje varenike.