Varićak

Varićak je isključivo služio za provijavanje žita i sipanje u vreće, a za vrijeme turskog fakta njime je određivana veličina poreza koji bi domaćin moro dati u žitu, a zvao se AK neko moro da dva AK-a neko tri itd. odnosno tri varićaka. Mada je bila i poslovica "ima glavu kao varićak"