Uzde

Dio pribora za koje kojim bi se konji zauzdavali, to jest njima bi se lakše upravljalo konjima.