Uprtnjača torba

-

-

Služila je u svakodnevnim poslovima našeg gorštaka. Torbu uprtaču pamte svi koji su pohađali školu u Malovanu jer je bila jedino sredstvo za nošenje knjiga. Takođe se gotovo uvijek koristila za nošenje hrane na livadu i prilikom čobanskih poslova. U Malovanu se tkala torba naprtnjača koja je imala uzice i pomoću njih bi se prtila na ramena, na kraju uzica bile su rese kao nakit.