Trupina

Trupina je kod točka onaj dio što dolaze palcevi i natiče se na osovinu kolica koja idu ispred pluga.