Stožina

Stožina je bio stub na sredini armena i pri dnu je imao klin za koji se kačio konop i vezali konji da bi mogli odvojiti žito od slame.