Stap

-

-

Uži drveni sud koji je u gornjem kraju bio širok jedva petnaestak cantimetara a u donjem kraju do dvadeset pet cantimetara, visine metar do metar i dvadeset u koji bi se sipala slaka i mećajom bi se ubrzano mješalo (melo) da bi se dobilo mlado maslo ili puter.