Srg

Dva koca udarena u zemlju i žioka (duža vrljika) poprijeko i tu bi se iznosila ćebad koja bi se najprije motkom izudarala da bi se istresla prašina i nakon toga malo stajala na suncu da se prozrače.