Skrajac

Skrajac je dio pokve hljeba koji bi bake djeci mazale maslom i nekada džemom. Mnogi će se sjetiti kako je sladak bio bakin skrajac.