Šindra

Šindra drvene daščice koje nisu imale šipilo i postavljale su se kao današnji biber crijep.