Sidžim

-

-

Sidžim je metalni šiljak kovan u kovačnici a koristio se prilikom pripinjanja - vezivanja stoke, uglavnom konja na livadi. Sidžim se zabije u zemlju a za njega se veže lanac ili kanap koji je vezan na vrat životinje.