Šćiga

Šćiga je izvjesna vrsta zaptivača. Uglavnom je bila od drveta, da bi se nešto bolje učvrstilo stavljala bi se šćiga.