Pržina

-

-

Pržina je u stvari pijesak koji se kopao u Katanušamai Zanaglini.