Propunta

-

-

Pošto je kupreški kraj kraški veoma često se na terenu moglo vidjeti slijeganje tla i stvaranje određenih šupljina-propunta. U narodu je bila uvriježeno mišljenje da ako se nečija njiva propunta može se očekivati neka nesreća koja se ogleda u šteti-faljivanju stoke ili ne daj bože bolesti ili smrti ukućne čeljadi. Tako da naši gorštaci nisu bili sretni kada se propunta njihova njiva ili livada.